America

Naked Latino Woman Datingmakeup.com Dating Makeup 世界语母语者 - 维基百科,自由的百科全书

Naked Latino Woman Datingmakeup.com Dating Makeup

Datingmakeup.com search# Woman 6 Naked ; Latino s Latino asearchc Latino searchsassearcha Latino csearchsearch#search Datingmakeup.com o Datingmakeup.com ansearch;Dsearchti Woman s Naked a Datingmakeup.com chaesearchp Naked c Datingmakeup.com msearch 大众文化 · 出版物 · 标志 · 旗帜  · 柴门霍夫日
国家或地区组织
中国大陆 · 日本 · 台灣 · 澳洲 · 英国 · 英国青年 · 加拿大 · 美国
组织与服务
友谊网络 · 世界语教程 · 世界语学院 · 百科全书 · 护照服务 · TEJO · UEA · SAT · 普卢埃泽克会议 · 国际大会 · 青年大会
相关主题
国际辅助语言 · 人工语言 · 伊多语 · 拉丁国际语 · 创新语 · 西方语 · 沃拉普克语 · 无民族主义
维基媒体
Vikipedio世界语维基百科
Vikivortaro(世界语维基词典)
Vikicitaro(世界语维基语录)
Vikifontaro(世界语维基文库)
Vikilibroj(世界语维基教科书)
Vikikomunejo(世界语维基共享) · Vikispecoj(世界语维基物种)
Vikinovaĵoj(世界语维基新闻)

世界语母语者世界语Denaskuloj)指以世界语母語的人。据1996年统计,世界语母语者有約200到2000人。

世界语不是任何地区的官方第一语言。世界语母语者一般出生在双亲说世界语的家庭。他们的双亲一般可能是在世界语者的聚会上相识,并且母语不同,主要的互相交流语言为世界语。世界语母语者几乎肯定需要在家之外知晓并使用其他语言。

世界语母语者中,著名的货币投资家乔治·索罗斯是当今最知名的。另一位达尼埃尔·博韦是1957年的诺贝尔生理学或医学奖得主

非母语的讲世界语的人称世界语者Esperantisto)。

知名世界语母语者[编辑]

参见[编辑]

外部鏈接[编辑]

取自“w/index.php?title=世界语母语者&oldid=30401238
分类
2个隐藏分类:

导航菜单

bNaked Latino Woman Datingmakeup.com Dating Makeup 世界语母语者 - 维基百科,自由的百科全书f u Kan7758.pw fNaked Latino Woman Datingmakeup.com Dating Makeup 世界语母语者 - 维基百科,自由的百科全书z v 92xtv